Kontakt telefon: (+387) 53 332 134 - E-mail: info@rodnaposavina.com

Super User

Super User

Odmaralište "Nadeša"

sreda, 02 novembar 2016 00:00

Organizujte sa vašom porodicom i prijateljima jednodnevni izlet u derventsko odmaralište "Nadeša" koje se nalazi na prostoru mjesne zajednice Osinja, opština Derventa.


U okviru projekta „Promocija tradicionalnih proizvoda sa ciljem razvoja seoskog turizma“, a koji realizuje Centar za lokalni i regionalni razvoj, protekle srijede u seoskom domaćinstvu porodice „Đekić“ u Žeravcu organizovan je sastanak Lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“, uspostavljene na inicijativu CELOR-a i Turističke organizacije opštine Derventa.

Članovi grupe u svojoj ponudi pored tradicionalnih proizvoda hrane i pića, imaju i razne vrste rukotvorina, suvenira, tapiserije, ikona, tradicionalne muzičke instrumente, ljekovito bilje i šumske plodove, te nude usluge odmora i rekreacije i smještaja u seoskim domaćinstvima.

Na sastanku u Žeravcu dogovoreno je da se početkom mjeseca novembra organizuje okrugli sto sa drugim akterima sa lokalnog i republičkog nivoa koji se bave turizmom, poljoprivredom i ruralnim razvoje kako bi se razgovaralo o pitanjima perspektiva razvoja ovog vida turizma. Dogovoreno je da se na sastanku predstavi izvještaj o potencijalima za razvoj seoskog turizma, na osnovu provedenog istraživanja koje je realizovano na području opština Derventa i Brod. Takođe, članovi lokalne akcione grupe „Rodna Posavina“ su dogovorili da se na ovom sastanku predstavi i turistička internet stranica Rodna Posavina, a čiji je cilj promocija i unapređenje seoskog turizma na ovom području.

Na sastanku je razgovarano i o potrebi pokretanja inicijative sa ciljem uvođenja adekvatnih podsticaja i subvencija, kako na lokalnom tako i na republičkom nivou radi institucionalne podrške razvoju seoskog turizma.

Zaključak je da bi se ova podsticajna sredstva i subvencije trebale koristiti za zaštitu i rekonstrukciju autentičnih seoskih kuća (vodenice, kijeri-magaze, podruma za čuvanje vina i rakije), nabavku opreme za promociju seoskog turizma, organizovanje manifestacija u seoskom području, kao i direktan vid podrške fizičkim licima-seoskim gazdinstvima koja, se bave izradom rukotvorina, tradicionalnim zanatima, izradom suvenira ili proužaju usluge hrane i smještaja u seoskom području.


LAG Rodna Posavina

utorak, 01 novembar 2016 00:00

Lokalna akciona grupa „Rodna Posavina“ je uspostavljena 2016. godine, na incijativu Centra za lokalni i regionalni razvoj i turističke organizacije opštine Derventa. Rodna Posavina djeljuje kao radna grupa u okviru Centra za lokalni i regionalni razvoj.

Osnovni cilj umrežavanja članova LAG „Rodna Posavina“ je unapređivanje turističke ponude u opštinama Derventa i Brod.

Osnovne aktivnosti LAG „Rodna Posavina“ su: 

  • Održavanje edukativnih radionica za članove grupe,
  • Promocija i prodaja tradicionalni proizvoda;
  • Pružanje usluga hrane i smještaja za potencijalne posjetioce i turiste;
  • Zajednički nastup na raznim sajmovima i izložbama;
  • Zajednički nastup na tržištu;
  • Aktivno učešće u izradi razvojnih programa vezanih za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj;

Članstvo u LAG „Rodna Posavina“ je otvoreno i dobrovoljno članovi ove grupe mogu biti jedinice lokalne samouprave, lokalna udruženja građana iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i turizma, poljoprivredna gazdinstva – seoska domaćinstva, obrazovne i naučne institucije iz oblasti poljoprivrede, pravna lica koja se bave ugostiteljstvom i turizmom, te ostala fizička lica čije su aktivnosti vezane za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam. Članstvo u lokalnoj akcionoj grupi se stiče popunjavanjem i dostavljanjem pristupnice koja je obajvljena na web stranica www.rodnaposavina.com.

Ova grupa ima poseban značaj u njegovanju tradicije i običaja, gastronomije i autohtone proizvodnje na području opština Derventa i Brod. Jednostavno rečeno LAG „Rodna Posavina“ je najbolje od sela što nudi ova regija.


Strana 2 od 2

Posebna zahvalnost

Web stranica "www.rodnaposavina.com" je izrađena uz nesebičnu pomoć Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske. 

Kontakt podaci

Ako imate bilo kakva pitanja o radu LAG "Rodna Posavina", molimo da nas kontaktirate posredstvom jednog od kontakata predstavljenih ispod:

Trg Oslobodjenja 24. 74400 Derventa
(+387) 53 332 134  - (Tel/Faks)           (+387) 65 575 879  - (Mob.) 
info@rodnaposavina.com    rodnaposavina@gmail.com

Newsletter

Ako želite primati redovno informacije o radu i aktivnostima LAG "Rodna Posavina", molimo da se registrujete na naš Newsletter...